templates Roses cực kì đẹp cho thiết kế web


Chào các bạn!

Hoa hồng là một Joomla template 1,5 miễn phí được thiết kế bởi SiteGround. Các mẫu thiết kế hỗ trợ cả hai và ba cột bố trí. Thiết kế bố trí hỗ trợ nhiều vị trí module mà bạn có thể sử dụng để nâng cao xuất hiện trang web của bạn. Tiêu bản này là thích hợp cho kinh doanh, tính chất và các trang web liên quan khác.

Demo: http://www.siteground.com/template-preview/joomla_15/siteground-j15-195

Download: http://www.siteground.com/order_template_download.php?tid=1184

Advertisements