Folder Menu – menu dạng folder cho joomla


Thư mục Menu là menu Flash tốt nhất cho Joomla! Thư mục Menu khác nhau bao gồm 3 Joomla! Flash menu. Bạn có thể chọn menu flash ưa thích từ 3 menu đèn flash có sẵn.Tất cả 3 menu đèn flash bao gồm trong foldermenu được tích hợp với Joomla! Quản lýControl Panel, cho phép sử dụng Menu Thư mục với các thực đơn mới hoặc hiện có của Joomla! Tiếp tục đọc

Advertisements