DT menu rất đẹp cho joomla


DT Menu là một trình soạn thảo menu giải pháp cho bản xứ 1,5 Joomla thổi đi tất cả các tùy chọn khác! Nếu không có bằng cách sử dụng một trình soạn thảo menu, bạn đang mắc kẹt với bất cứ điều gì thực đơn phong cách được bao gồm trong mẫu của bạn …đó là, trừ khi bạn là một bậc thầy CSS và có thể khai thác thông qua tất cả sự lộn xộn của mẫu của bạn và thay đổi khi cần thiết. Bạn có thể có thể rút ra một vài thay đổi,nhưng bạn sẽ nhận được chính xác những gì bạn muốn? Có lẽ là không. Bạn sẽ có 3 tiểu bang cho các mục trình đơn của bạn? Nope …
Tiếp tục đọc
Advertisements