PGT SocialWeb – thiet ke web


Module này cho phép xuất bản chia sẻ và bình chọn các vật dụng cho mạng xã hội phổ biến nhất. Nó sử dụng một phương pháp kết nối trực tiếp để hỗ trợ các trang web mạngxã hội mà không cần sử dụng theo dõi của bên thirth / dịch vụ chia sẻ. Đó là hoàn toàn tùy chỉnh bằng cách sử dụng tùy chọn cấu hình và CSS.
Tiếp tục đọc
Advertisements