Bỏ chức năng ?tp=1 trong joomla 1.5


Chào các bạn!

Sửa file joomla_root\libraries\joomla\application\module\helper.php

Dòng 97

Mã:

1.if(JRequest::getBool('tp')) {

Tiếp tục đọc

Advertisements