Đoạn văn trong thiết kế web


Chào các bạn!
Tài liệu thiết kế web được chia ra làm nhiều đoạn


Đoạn văn trong html

Đoạn văn trong html được định nghĩa bằng thẻ <p>

Ví dụ

<p>This is a paragraph</p>
<p>This is another paragraph</p>

Test »

Chú ý: Trình duyệt sẽ tự động add thêm vào một dòng trống sau thẻ <p>

Đừng quên thẻ đóng

Hầu hết các trình duyệt hiển thị tốt nếu bạn có lỡ quên thẻ đóng.

Ví dụ

<p>This is a paragraph
<p>This is another paragraph

Test »

Tuy nhiên quên thẻ đóng đôi khi gây ra những lỗi không mong muốn.
Chú ý: Phiên bản mới của HTML không cho phép bỏ thẻ đóng.

Thẻ xuống hàng

Sử dụng thẻ <br/> nếu bạn muốn xuống hàng.

Ví dụ

<p>This is<br />a para<br />graph with line breaks</p>

Test »

Thẻ <br /> không có thẻ đóng.

<br> hay <br />

Ở những phiên bản sau này của HTML không cho phép bỏ thẻ đóng
Thay vì sử dụng <br> hãy sử dụng <br/>

Mẹo :

Bạn không thể kiểm soát được sự hiển thị của website ở những màn hình khác nhau với độ phân giải khác nhau.
Nếu có nhiều khoảng trắng HTML sẽ tự động rút về một khoảng trắng.

HTML paragraphs
Thí dụ về đoạn văn
Line breaks
Thí dụ về xuống dòng
Poem problems
Thí dụ về vấn đề bài thơ.

Các ví dụ khác :

More paragraphs
Thí dụ nhiều đoạn văn.
About these ads

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s