Mã hóa URL của website


Mã hóa URL của website

Mã hóa URL thành những ký tự ở dạng có thể được truyền tải an toàn thông qua Internet.

URL – Uniform Resource Locator

Trình duyệt web của bạn yêu cầu trang từ các web server bằng cách sử dụng một URL như sau:

URL mã hóa web

URL của web có thể được gởi thông qua Internet bằng cách sử dụng các ký tự ASCII character-set.
Bởi vì URL thường bao gồm những ký tự ngoài tập hợp ASCII, URL phải được chuyển đổi thành những dạng phù hợp của các ký tự ASCII.
URL không thể bao gồm khoảng trắng. Khoảng trắng sẽ được thay thế bởi ký tự +. hoặc -
ví dụ:
About these ads

2 thoughts on “Mã hóa URL của website

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s